Vajalikud kontaktid merel hätta sattudes:
VHF 16
JRCC (merevalvekeskus) +372 6191224
või 112
Helista meile numbril +372 5119922

Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts (edaspidi SVMS) sai alguse 2013. aastal. Eesmärgiks tagada ja tõsta mereturvalisust rannikuvetes, ning arendada merepääste võimekust Saare maakonnas. Ühingu koosseisu kuuluvad PPA poolt tunnustatud ja koolitatud vabatahtlikud merepäästjad, kes on valmis reageerima maakonna kuues eri piirkonnas, kuhu on tänaseks loodud reageerimisvõimelised üksused - (Kuressaare, Kungla, Soela, Abruka ja Ruhnu saarel). Kahest asutajaliikmest alguse saanud rakukesest, on tänaseks saanud üle saja liikmega aktiivselt toimetav ühing, mis on arvestatav jõud merepääste võimekuse tagamisel.

Seltsi põhitegevuseks on merepäästetööd - elupääste, ning varapääste, merepäästega seotud taristu ja teenuste arendamine. Lisaks tegeleme aktiivselt kogukonna mereohutusalase teadlikuse kasvatamisega läbi ennetustegevuse, pöörates sealjuures erilist tähelepanu lastele. Üks olulisi eesmärke elupäästele on ka (Saare maakonna) varapääste arendamine merel, ning selleks vajaliku võrgustiku väljatöötamine.

Oma eesmärkide saavutamiseks viib SVMS läbi koolitusi ja ühisõppusi ning teeb tihedat koostööd teiste merepäästet tagavate institutsioonidega, milleks on Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeteenistus ning PPA ridadesse kuuluv olulise tähtsusega Merevalvekeskus (JRCC), kes koordineerib kogu merepäästevõimekust Eesti vetes.