Kiirkaatrijuhtide koolitus

17-19 november 2017 toimus Kuressaares Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Seltsi kaatrijuhtidele koolitus. Koolitust rahastas Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Koolituse eesmärgiks oli anda koolitatavale teadmised kiire päästepaadi praktilistest juhtimisvõtetest ja navigeerimisest.

Koolitus kujutas endast merepäästealuste juhtide täiendõpet erinevates rasketes ilmastiku ja mere tingimustes (aluse käitumine erinevates ilmastikuoludes; aluse juhtimine kriisiolukorras; aluse juhtimine pimedas; sildumine, pukseerimine, teisele alusele ja kannatanutele lähenemine) sealjuures ohtu seadmata kannatanute ja päästjate elusid kui ka veesõidukeid.

Kursuse tulemusena omavad uusi teadmisi ja oskusi 9 SVMS merepäästekaatri praktilistest juhtimisvõtetest ja navigeerimisest

Koolitajad Robert Aasa ja Martin Roostar