Lapsed turvaliselt merele!

Projekt "Lapsed turvaliselt merele", on selleks aastaks edukalt läbitud.

2016. aasta navigatsiooni hooajal viisime läbi SVMS poolt ellukutsutud projekti „Lapsed turvaliselt merele“.

Vabatahtliku organisatsioonina peame mõtlema, kas ja kuidas saame oma mõtete elluviimiseks leida vahendeid ja toetust. Heale mõttele leidub alati toetajaid ja just nii sel korral läkski. Kevadel sai kirjutatud taotlus Kohaliku omaalagatuse programmi (KOP). KOP hindamiskomisjon oli meiega üksmeelel, et just lapsed, ehk uus pealetulev põlvkond on need, läbi kelle saame mereohutuse teadlikkust tõsta. Leides oma mõtetele toetust said vabatahlikud merepäästjad motivatisooni suuresti juurde ja nii, õhinapõhiselt, läkski asi töösse.

Projekti eesmärke seades olime üsna ambitsioonikad ning seadsime eesmärgiks korrata projekti igal aastal ja jõuda kõigisse Saare maakonna koolidesse. 2016 aasta eesmärgiks oli, et iga tulevane merel seilaja saaks kogeda lisaks teoreetilisele jutule ka praktilist kogemust ning seeläbi kuuldu läbi kogetu kinnistada. Projekt on mõeldud iga-aastaseks jätkukoolituseks ning võiks saada jätkuks või eelduseks kohustuslikule ujumisõpetusele. 

Tänu KOP toetusele ja Lääne-Saare vallale, said mõlema osa kulud kaetud. Koolituse läbiviijad panustasid hulga oma aega sellele, et saaks koostatud parim võimalik programm, mis ka reaalselt tulevastele merekarudele merealast kogemust kaasa annaks. Koolitus viidi läbi kahes osas, millest esimene oli teoreetiline, ning teine praktiline osa Roomassaare sadamas.

Teoreetilises osas tutvustati esmaseid päästevahendeid, nende kasutamist, räägiti ohtudest merel ja kuidas ohuolukordi ennetada ning vältida. Räägiti ka rannahooajast  – hullamine vees, ujumisrõngad, kätised ja madratsid – millised ohud neid kasutades võivad tekkida ja kuidas neid ohutult kasutada.

Praktilise osa viisime läbi Roomassaare sadamas. Lastel oli võimalus vahetult kogeda kuidas on päris elus kasutada päästevahendeid, märgata vees hädasolijat ja osutada abi hädasolijale ennast ohtu seadmata. Viisime läbi ka mereteemalisi õppemänge – täpsusvise viskeliiniga, viga saanud ning liikumisvõimetu sõbra transportimine, eseme otsimine kinniste silmadega ja häirekeskusele (112) info edastamine.

Tänu Lääne-Saare valla toele, saime viia lapsed liinilaev Abro´ga merele, kus koolitusel osalejad said jäglida päästeoperatsiooni läbiviimist ja mõista, et “mees üle parda” on tõsine õnnetus ja oodatav abi tundub alati liiga kaugel olevat. Päästevest, mis on seljas, on Sinu kõige parem abimees merel, see sai õppereisi lõpuks kõigile selgeks.

Tahame ka tänada omavalitsusi ning koole kes võimaldasid lastel koolitusel osaleda. Koige suuremad tänud lähevad siiski lastele, kes aktiivselt osa võtsid ja kaasa töötasid!

Kuna projektis Lapsed Turvaliselt Merele osalenud koolide ja laste tagasisde oli positiivne, siis soovime järgmistel aastatel laiendada projekti kõigi Saaremaa koolide 3-4 klassi lastele nii, et seellest saab igaaastane traditsioon ja sellest võiks saada samamoodi kohustuslik kooliprogrammi osa nagu ujumisõpetus