MASAPO projektiga Ahvenamaal

Värskelt I astme läbinu kogemusi Ahvenamaa vetes Masapo projekti raames korraldatud rahvusvahelisel õppusel.

Õppuste päev 19.oktoober, hakkas Korrviki sadamas kogunemise ja briifinguga. Kogu õppus toimus inglise keeles. Õppuse peamiseks eesmärgiks oli koostöö harjutamine eri riikide vabatahtlike üksustega ja kogemuste jagamine.

Õppusel lahendatavaid ülesandeid oli väga erinevaid. Teostati sündmuspaigal esmaabi ja triaazi. Inimeste päästmine veest ja parvelt, otsimine kaldalt. Kannatanute transport ja üleandmine maapeal asuvatele päästeüksustele. Madalikule sõitnud laeva pääste, veest tühjaks pumpamine ja pukseerimine.

Kogu õppust juhtis MRCC ja õppuse ajal määrati ka OSC. Suhtluseks kasutati VHF sidet.

Õppusel osales 5 päästeüksust: Piirivalvealus PV 275

Rescue Abso

Rescue Stehammar

Rescue Ulabrand

Rescue Lion

Õppuse käik:

Enne alustele minemist jagati Hiiumaa ja Saaremaa päästjad aluste vahel ära. Mina ühinesin Piirivalvealuse meeskonnaga, kel oli õnne esimesena reageerida.

Kell 10.00 tuli teade merel toimunud kokkupõrkest kahe aluse vahel. 2 päästeparve vees, arvatavasti ka inimesed. Üks alus kokkupõrke tagajärjel sõitnud karile ja lekib. Teine laev on merel ja palju vigastatuid. Andsime teada oma ETA ja suundusime sündmuspaigale. Esimeseks märkasime kahte päästeparve. Suundusime lähima juurde ja tuvastasime ühe isiku tagurpidi läinud parvelt ja ühe veest. Esmalt toimetasime vees olnu pardale ja panime ta sooja. Teisena toimetasime pardale parvel olnud kannatanu kes oli samuti allajahtunud. Parve pardale tõstes avastasime ka hukkunu (selleks korraks õnneks mängis seda rolli nukk). Teiste päästeüksuste saabudes suunati meid karile sõitnud aluse juurde. Kohale jõudes asusime koheselt veepumpade paigaldusega ja inimeste otsimisega. Vöörist leidsime ühe kannatanu kellel oli peahaav ja käeluumurd. Kuna tekkis väike kommunikatsiooni probleem olin sunnitud kannatanu hetkeks järelvalveta jätma. Tagasi kannatanu juurde rutates oli ta hakanud ennast juba püsti ajama. Isikutuvastusel selgus, et tegemist on eestlasega seega edasine suhtlus oli tunduvalt lihtsam. Suunasin ta uuesti istuma ja hakkasin tema vigastusi üle vaatama ja juhtunut kaardistama. Kannatanu kurtis iiveldust ja kuna ei tuvastanud ühtegi vigastust mis ei lubaks teda liigutada, siis otsustasin, et peab ta toimetama umbsest ruumist välja värske õhu kätte.  Enne liigutamist oli vaja aga vigastatud käsi kuidagi fikseerida. Kuna käepärast spetsiaalset lahast võtta ei olnud, kasutasin riiulis olnud kummipükse. Peale seda juba saabus abi ja toimetasime kannatanu meieni jõudnud Abso (õppusel kasutati teda ka kannatanute transpordiks) peale. Sinna toimetasime ka esmased kannatanud, kelle veest päästsime. Samal ajal minu tegevusega leiti ka teine kannatanu kellel oli sääreluumurd. Temale sai paigaldatud lahas ja andsime Abso-le üle. Selleks ajaks oli ka pumpamine lõpetatud ja saime asjad kokku pakitud. Ulabrandi meeskond aitas pumpamisel kaasa ja pärast teostas pukseerimist. Meie alus oli vahepeal saanud OSC kohused mis tekitasid ka hetkelist kommunikatsiooni probleemi. Meie tegevus selles piirkonnas oli lõppenud ja meid suunati appi Lioni meeskonnale, kes otsisid väikese paadiga kaldale sõitnud kannatanuid. Kohale jõudes oli kaks kannatanut leitud, ühte alles otsiti. Meie alus võttis kannatanud enda peale ja jäime kolmandat otsima. Kolmandat otsides toimus ka juhus, kus meie alus kasutas oma FLIR kaamerat ja leidis kaks sooja objekti. Kui päästjad nende juurde saabusid, siis selgus, et need olid kitsed, kes müra peale ära jooksid. Natuke nalja ka kogu tegevuse juurde. Mõningase otsimise peale leiti ka kolmas kannatanu ning alustati esmase abi andmist mis jooksvalt jätkus kanderaamil transportimise ajal. Kui kannatanu oli meie alusele toodud, viisime nad maapealse evakuatsiooni punkti ja andsime kiirabile üle. Peale seda suundusime tagasi Korrviki, kus toimus õppuse järgne briifing.

Kokkuvõttes võib öelda, et saadud kogemus oli väga hea. Sai näha kuidas naaberriikide kogenud vabatahtlike üksused oma tööd teevad ja ühtlasi saada rahvusvahelise õppuse kogemus.

Kaupo Kongas

Vabatahtlik merepäästja

Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts

http://masapo.ax/