Meditsiinikoolitus vabatahtlikele merepäästjatele 10-11 juuni 2017 Abrukal

Antud koolitust rahastas siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 

KAHEPÄEVASE (10-11.06.2017) 16 TUNNISE KOOLITUSE MAHT

Õppetöö meetod: loeng, arutelud, praktiline tegevus, grupitöö, situatsioon ülesanded. 

Kursuse kestus: 16 akadeemilist tundi, 2 päeva.

Sihtgrupp: Vabatahtlikud päästjad, kellel ei ole viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi kursust.
Koolitusel käsitletavad teemad:
1. Sissejuhatus
Esmaabi olemus, abi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine, esmaabi andmise taktika, esmased teadmised tiraažist.
2. Elustamine ja eluohtlikud seisundid
Elustamine täiskasvanute ja laste juhtumite korral; AED ja abistavad vahendid elustamise korral, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, teadvusetus ja selle olemus ning selle käsitlemine.
3. Välised verejooksud ja šokk
Verejooksu peatamise võtted; šoki olemus ja selle tunnused.
4. Haavad
Haavade tekemehhanismid; sidumise tehnika ja reeglid; praktiliste oskuste omandamine sidumisel.
5. Traumad ja luumurrud
Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus; luumurdudega kaasnevad ohud; liigesetraumad (nihestused, nikastused, põrutused).
6. Mürgistused, söövitused, põletused, külmakahjustused, äkkhaigestumised, uppumine, poomine.
7. Kursuse omandamise kontroll
Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kontrollimine testide abil.

Koolitaja: Lemmo Jonuks


Lühikokkuvõte koos pildimaterjaliga.