Vaatame tagasi ja kiikame ette

2016. aasta on olnud SVMS'i jaoks üks tegus aasta. Selts on jõudsalt liikmeskonda kasvatanud ja oleme jõudnud 66 liikmeni. Vaatamegi pisut tagasi, et mis siis 2016. aset leidis.
Kõigepealt siis kõige olulisem, ehk sündmuste logi.
 
1) 30.aprill – pukseerimine - Soela
2) 10. mai – 18:34 Jaht 2 inimest pardal madalikul Vahase saare põhjaosas
3) 20. mai – MOB Suures Katlas: reageeris Abruka ja Kuressaare üksused. Abruka meeskond päästis inimelu
4) 22. mai – jaht madalikul – Ruhnu
5) 26.mai - pukseerimine - Kungla
6) 3. juuni – kiirabiteenus – rangluuvigastusega kannatanu transport Kuressaare haiglasse
7) Juuni – pukseerimine – Ruhnu
8) 23. juuni – õppeväljasõit kujunes päästesündmuseks
9) 24. juuni – mootoririkkega jaht Abruka ja Ruhnu vahelisel merealal
10) August – pukseerimine – Ruhnu
11) 01.august – kaatri otsing - Lõmala
12) 14.august – uppunud Läti jahi otsing Lõmala vetes
13) 19. august – pukseerimine – Soela
14) 12. september – poola fantoomjahi pukseering Lõmala sadamasse
Tublid seltsiliikmed on lisaks reaalsele päästetegevusele tegelenud ka ennetuste ja koolitustega. See nimekiri on aukartustäratavalt pikk.

27. veebruar – täiendkoolitus liikmetele Soela sadamaalal
17. märts - Saarlased näoga mere poole (K.Kull, O.Malk)
3. aprill - Naiskodukaitse konverents. Merepäästeline ettekanne (K.Kull)
4. mai – “lapsed turvaliselt merele” koolitus 4 kooli, 5 klassi, 86 last – teooria (K.Kull, M.Lempu, O.Malk, A.Enke, K.Heinlaid, Vaher)
17. mai – Pihtla lasteaia külaskäik SVMS staapi – merepääste tutvustus (O.Malk, A.Enke)
20. mai - Euroopa merepäev – ennetustegevus jms (K.Kongas, R.Lember)
21. mai – täiendkoolitus liikmetele – side, kalda ja madalavee otsing
25. mai – Aste,Salme, Pihtla põhikoolid – “Lapsed turvaliselt merele” 2. osa, praktika (E.Täht, K.Kull, M.Lempu, K.Heinlaid, L.Luptov, A.Enke, A.Sagur, R.Männik, Ü.Jürviste, A.Peegel, O.Malk)
25. mai – Kodutütarde töötuba – merepääste ja mereohutuse loeng (A.Enke, O.Malk, E.Täht)
26. mai – SÜG “Lapsed turvaliselt merele” 2. osa, praktika (E.Täht, K.Kull, M.Lempu, K.Heinlaid, L.Luptov, A.Enke, A.Sagur, R.Männik, Ü.Jürviste, A.Peegel. R.Lember, J.Ratas, K.Kongas)
27-28. mai - Tuulekala Festival – (P.Nurk, ....
3-5. juuni – Saaremaa Merispordi Seltsi meistrivõistluste turvamine (K.Kull, I.Antov, R.Männik, L.Luptov, A.Peegel, A.Sagur, Ü.Jürviste, A. Enke)
4. juuni – Lastekaitse päev Lümandas – P.Nurk
17. juuni – Merepääste Ühisõppus “Väinameri 2016”
23. juuni – Maakaitsepäev
25. juuni – Aeruramm 2016 turvamine – (K.Kreem, O.Malk, A.Enke)
23. juuli – Laevajuhtide kiirkursus
2-6. august – ZOOM8 MM – võistluste turvamine, orienteeruvalt 180 purjekat võistlevad
8. august - Pop-up Merekool “Meresõber” 2x3tundi mereturvalisus (A.Enke, O.Malk, L.Luptov, K.Kongas)
13. august – Noorte Kotkaste töötuba – merepääste (A.Enke, M.Lempu, K.Kull, O.Malk, R.Männik)
15. august - Pop-up Merekool “Meresõber” 2x3tundi mereturvalisust (A.Enke, O.Malk, L.Luptov, K.Kongas)
4. september – “Saaremaa Ohutuspäev” (K.Kongas, L.Luptov, K.Heinlaid)
16-18. september – I astme koolitus Soela sadamas
23-25. september – I astme koolitus Soela sadamas
29. september – Salme lasteaed, merepääste tund(K.Kull, A.Enke, K.Kongas)
7. oktoober – “Eesti Merepäästeoskuste võistlus” (A.Kollom, I.Aavik, R.Leppik)
21. oktoober – Mereohutuse õhtu Noortele Kotkastele (P.Nurk)

Seda kõike on oma vabast ajast, perede ja laste kõrvalt väga palju. SVMS juhatus tänab siiralt meie liikmeid, nende peresid ja lapsi, et see kõik võimalikuks on saanud.