Lapsed turvaliselt merele 2016

Kohaliku omaalgatuse programm 2016
Kestus: 18.04-30.08.2016

Projekt hõlmab nii sisulist kui ka praktilist mereohutusalast koolitust Saaremaa 3-4 klaaside lastele ja koolituse läbiviimiseks vajaliku varustuse soetamist. „Lapsed turvaliselt merele“ projekt kaasab Saaremaa koolide 3-4 klassid õpilasi. Projekti eesmärgiks on laste oskuslik ja turvaline käitumine veekogul, esmaste pääste- ja turvavahendite õige kasutamine ning oskus ootamatutes olukordades nii ennast kui kaaslast aidata.SVMS annab käesoleva projektiga omapoolse panuse muutmaks inimeste suhtumist ja austust nii mere kui ka enesepäästevahendite vastu. „Päästmine“ algab juba varajasest lapsepõlvest kogu eluks jäävate teadmiste ja oskuste omandamise näol. Täiskasvanute kohustus on lastele selgitada võimalikest ohtudest veekogus ning päästevarustuse olulisusest. Kahjuks just eriti täiskasvanud leiavad sageli, et veekogule minnes ei peaks päästevarustust kandma.

Koolitus ülesehituslikult koosneb kahest osast: ühest akadeemilisest teooriatunnist siseruumides ning praktikast välistingimustes e rannikualal. Teoreetilises osas tutvustatake esmaseid päästevahendeid, nende kasutamist, räägitakse ohtudest merel ja kuidas neid oleks võimalik vältida. Praktiline osa viiakse läbi Roomassaare sadama rannaalal ja merepääste alustel kus korratakse I osa õpitut ning lisaks viiakse läbi erinevaid päästeharjutusi. Lõpetuseks tunnustatakse igat last osalemise ja vapruse eest „noormerepäästja“ medaljoniga ja tunnistusega.

Tänu käesolevast projektist soetatud varustusele on SVMS koostöös PPA, Kaitseliidu, Päästeameti ja Kuressaare linnavalitsusega läbi viinud erinevaid mereohutusalaseid (ennetus)üritusi n.n. Euroopa merepäev, KL Noorkotkaste mereohtusalane töötuba, Saaremaa ohutuspäev. Lisaks oli meil hea võimalus läbi viia 8tundi merealast loengut Merekultuuri aasta 2016 raames POP-UP merekoolis „Meresõber“.