"Lapsed turvaliselt merele" 2017
"Lapsed turvaliselt merele" 2017

Projekti maksumus: 1371 eur
Projekti kestus: 12.04-30.08.2017
Rahastaja: KÜSK KOP 

2016. aastal algatas ja viis Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts (SVMS) KOP toetusel läbi projekti „Lapsed turvaliselt merele“. Projekt oli edukas, sai palju positiivset tagasisidet, koolide huvi oli suur. 

Lapsed ja noored on SVMS ennetustöös kõige olulisem huvigrupp. Lapsed on uute teadmiste osas kõige vastuvõtlikumad ja jagavad meelsasti koolitustelt saadud oskusi oma pere teistele liikmetele. Koolitus- ja ennetusürituste läbiviijana oleme juba saanud oluliseks partneriks maakonna lasteaedadele ja koolidele. Käesoleval projektiga saame toetust basseini kasutuseks ja laste tunnustamiseks. Laste märkamine ning nende saavutuste väärtustamine on igas vanuses lastele väga oluline. Lapse tunnustamine sisendab lapsele eneseusku ning õpetab ja suunab õigesti käituma. Noormerepäästja tunnusmärk antakse kõigile koolituse edukalt läbinud lapsele, millega motiveerime ja innustame lapsi rakendama õpitud teadmisi ning olema eeskujuks ka teistele.Tunnusmärkide ja tunnistuste vajadus põhineb koolituse läbinud laste tagasisidel. Lapsed tunnevad neid saades uhkust ja peavad väga oluliseks osaks koolitusest. 2017. aastal viime koolituse läbi kõigi maakoolide (Salme, Lümanda, Kihelkonna, Kallemäe, Kärla, Leisi, Valjala, Pihtla, Kaali, Aste, Tornimäe, Kahtla) 3.-4. klasside õpilastele, keda on ligikaudu 105 last (märkus: Muhu kool jääb Muhu Vabatahtliku Merepääste Seltsi piirkonda). Võrreldes eelmise aasta koolituskavaga oleme programmi lisame ühe praktilise harjutuse mooduli “Päästevesti harjutus basseinis”.

Kõik koolituse edukalt lõpetanud lapsed saavad noormerepäästja tunnusmärgi.