Merepäästevõimekuse kvaliteedi tõstmine Abruka ja Ruhnu saarel

  

Rahandusministeerium toetab Ruhnu ja Abruka vabatahtlike merepäästeüksuste tehnilise varustuse soetamist.

Projekti nr: RE.2.01.19-0009

Projekti kestus: 01.07.2019 – 31.10.2020

Projekti kogumaksumus: 49 557,33 eurot

Projekti toetus: 42 123,73 eurot

Projekti omafinantseering: 7 433,60 eurot

Projekti lühikokkuvõte: Projekti tegevuste eesmärgiks on tagada ja parandada navigatsioonihooajal mereohutust Ruhnu ja Abruka saare ümbruses. Projekti tulemusel on nimetatud vabatahtlikud merepäästeüksused saavutanud täieliku tehnilise varustatuse, st vabatahtlikel merepäästjatel on kasutada kaasaegsete navigeerimissüsteemide ja termokaameratega varustatud kohalikele oludele vastavad päästealused; lisaks antakse panus esmatähtsate teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parendamisse väikesaartel.