2016 kokkuvõte

Saaremaa vabatahtlikud merepäästjad peavad 2016. aasta suurimaks kordaminekuks alajahtunud merehädalise päästmist, mida tehti maikuus Suures Katlas.

“Merepäästega on juba rohkem tegemist kui omaenda eluga,” muigab Saaremaa vabatahtliku merepääste seltsi juhatuse liige Koit Kull, viidates, et ajad merepäästes on kiired.

Alanud 2017 tõotab kolm täisaastat tegutsenud Saaremaa merepäästjatele tulla hoopis teistsugune, kui oli lõppenud aasta. Üks samm selle poole on juba tehtud, nimelt astuti üldkoosoleku otsusega välja MTÜ-st Eesti Vabatahtlik Mere- ja Järvepääste Selts, mis on merepäästjate katusorganisatsioon.

Koit Kulli sõnul annab omaette olemine neile rohkem vabadust tegutsemisel ja kaasarääkimisel Eesti merepääste arengus. Tema kinnitusel on riik saarlaste iseolemist aktsepteerinud ja suhted partnerorganisatsioonidega toimivad samamoodi edasi.

2016 oli Kulli sõnul Saaremaa merepäästjate jaoks üsna korralik laienemise aasta. Nüüdseks on seltsil 66 liiget. “Värbamistööd me polegi nagu suurt teinud,” nendib Kull, viidates, et inimesed tunnevad ise soovi merepäästjatega liituda.

Möödunud aastal liitusid Ruhnu merepäästjad ning neil oligi kohe ka üsna palju tegemist. “Nad on mereriik ja sõltuvad merest,” ütleb Kull, viidates, et Ruhnu esiletõus on loomulik.

Koit Kull peab oluliseks sündmuseks ka aasta lõpus Soela väinas MASAPO projekti toel toimunud õppust “Sügistorm 3” ning 16 sündmusele reageerimise kõrval 28 ennetust ja koolitust.

Eriti head meelt tunneb Kull pilootkoolide 3. klasside õpilastega alustatud projekti “Lapsed turvaliselt merele” üle. Sel aastal kavatsetakse projekti jätkata juba rohkemates koolides. Seltsile endale soovitakse soetada uut varustust ja samuti korraldada mitmeid koolitusi.

“Varustus üksi ei päästa,” märgib Kull. Mahukama koolitusena tahetakse alustada pinnaltpäästjate väljaõpetamisega ja rohkem tähelepanu plaanitakse suunata ka meditsiinile. Koit Kull ütleb, et seltsi liikmed on tõesti pühendunud inimesed, kes täidavad oma ülesandeid hästi. “Riigi tugi on ka suur,” kinnitab Kull. Samamoodi jätkub tal häid sõnu ka politsei aadressil, kes on tema sõnul hea partner.

SÜNDMUSED

30. aprill – pukseerimine – Soela

10. mai – jaht, 2 inimest pardal, madalikul Vahase saare põhjaosa lähedal

20. mai – MOB Suures Katlas, reageerisid Abruka ja Kuressaare üksus. Abruka meeskond päästis inimelu

22. mai – jaht madalikul – Ruhnu

26. mai – pukseerimine – Kungla

3. juuni – kiirabiteenus – rangluuvigastusega kannatanu transportimine Kuressaare haiglasse

Juuni – pukseerimised – Ruhnu

23. juuni – õppeväljasõit kujunes päästesündmuseks

24 .juuni – mootoririkkega jaht Abruka ja Ruhnu vahelisel merealal

August – pukseerimised – Ruhnu

1  august – kaatri otsing – Lõmala

14. august – uppunud Läti jahi otsing Lõmala vetes

19. august – pukseerimine – Soela

12. september – Poola fantoomjahi pukseerimine Lõmala sadamasse